Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì
Episode 3226th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:37

Share Episode

Shownotes

32 Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì

Trò hỏi:

Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì có liên quan gì trong đạo Phật không?

Thầy trả lời:

+ Hoạch tài bất phú: của tự nhiên con có rất nhiều thì số tiền nằm trong tay con không bền mà sẽ mất đi nhanh. Câu này là nói về nhân quả: con nên biết phước con thì con giữa được bềnh lâu, còn của con có đột xuất ( qua lừa gạt tiền của người khác - mánh mung) thì mau chóng mất đi.

Trò hỏi:

vậy có liên quan gì tới Đạo phật?

Thầy trả lời:

Căn bản đạo Phật: khuyên anh đừng có đi lấy tiền - của người ta, đây là cái nhân quả, mà hoạnh tài bất phú nó nằm trong cái nhân quả, tiền của anh làm ra đó thì bền còn cái tiền của người ta thì không có bền, phụ thuộc cái nhân quả nó nằm cái nhân quả, mà trong nhân quả thực tế do thần quản lý chớ không phải là mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

32 Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì

Trò hỏi:

Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì có liên quan gì trong đạo Phật không?

Thầy trả lời:

+ Hoạch tài bất phú: của tự nhiên con có rất nhiều thì số tiền nằm trong tay con không bền mà sẽ mất đi nhanh. Câu này là nói về nhân quả: con nên biết phước con thì con giữa được bềnh lâu, còn của con có đột xuất ( qua lừa gạt tiền của người khác - mánh mung) thì mau chóng mất đi.

Trò hỏi:

vậy có liên quan gì tới Đạo phật?

Thầy trả lời:

Căn bản đạo Phật: khuyên anh đừng có đi lấy tiền - của người ta, đây là cái nhân quả, mà hoạnh tài bất phú nó nằm trong cái nhân quả, tiền của anh làm ra đó thì bền còn cái tiền của người ta thì không có bền, phụ thuộc cái nhân quả nó nằm cái nhân quả, mà trong nhân quả thực tế do thần quản lý chớ không phải là mơ hồ.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam