Artwork for podcast ETV Podcast
5 cách tối ưu hóa việc học trực tuyến
16th January 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:48

Share Episode

Shownotes

Việc học tập qua mang đang phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong thời kỳ phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 và mọi người đều phải ở nhà. Các trường đại học đang bắt đầu có nhiều khóa học hơn và phần lớn dưới hình thức học trực tuyến. Hình thức này không chỉ để giữ cho sinh viên được an toàn trước dịch bệnh mà còn cho phép tất cả mọi người có thể theo học bất kỳ khóa học nào bất kể tình huống hiện tại của họ.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/vai-cach-toi-uu-hoa-viec-hoc-truc-tuyen_237968.html