Artwork for podcast ETV Podcast
Nghĩa Tào khang vợ chồng là gì?
16th November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:05

Share Episode

Shownotes

Trong xã hội hiện đại đã bị ảnh hưởng bởi các quan niệm biến dị thì chuyện người chồng bỏ rơi người vợ kết tóc cùng chung hoạn nạn với mình là điều không hề hiếm, phẩm chất “Tào khang chi thê bất hạ đường” được người xưa gìn giữ cùng với tình cảm ân nghĩa vợ chồng được truyền đạt đằng sau nó đối với rất nhiều người ở thời đại hiện nay mà nói thì là một việc khó mà tưởng tượng.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/nghia-tao-khang-vo-chong-la-gi_245245.html