Loading Episode...
Hepatit C - Lokalföreningen hepatit C i Göteborg EPISODE 2, 30th September 2020
Sjuk men frisk
00:00:00 00:15:32

Sjuk men frisk

Även om hepatit C är förknippat med missbruk har många också smittats via blodtransfusion. Vi möter Gunilla vars liv bytte skepnad efter ett missfall i Frankrike på 1980-talet.

Inspelat av Mediabyrån daglig verksamhet.

Producent: lokalföreningen hepatit C i Göteborg.