Artwork for podcast ETV Podcast
Đạo kinh doanh của người Việt: Nhà buôn phải có ‘Thương đức, thương tài’
27th October 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:12

Share Episode

Shownotes

Lương Văn Can được coi như người thày đầu tiên của giới doanh thương. Cách đây ngót một thế kỷ, Lương Văn Can khẳng định: nhà buôn cần có đủ thương đức thương tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới. “Thương đức, thương tài” – hai chữ đó đã gói trọn một triết lý‎ về đạo kinh doanh mà cụ cử Can muốn cùng chia sẻ với những người trong thương giới.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/luong-van-can-nguoi-dat-nen-mong-dao-kinh-doanh-cua-nguoi-viet_183958.html