Artwork for podcast Samfundstanker
Bag Om Nyhederne 49: Fire nye politiske aftaler om grøn omstilling, reform hæver kontanthjælp og skaber lavindkomstfælder
Episode 4930th June 2022 • Samfundstanker • Martin Ågerup
00:00:00 01:05:36

Share Episode

Shownotes

Den nye kontanthjælpsreform medfører lavindkomstfælder, der gør det langt mindre attraktivt at gå fra kontanthjælp til fuldtidsarbejde.  

Derudover kommer panelet også omkring: 

- Fire nye politiske aftaler om grøn omstilling – er de omkostningseffektive? Og er den grønne skattereform et fremskridt? 

- Kontanthjælpen nærmer sig nu ”Fattig-Carina”-niveauet – hvad betyder det? 

Til slut i programmet kåres som altid ugens skævert og ugens lyspunkt.  

Deltagere: Vært og direktør Martin Ågerup, cheføkonom Mads Lundby Hansen og analysechef Otto Brøns-Petersen.  

Programmet er optaget d. 30. juni 2022.  

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk  

Links 

CEPOS’ analyse af ny kontanthjælpsaftale: https://cepos.dk/artikler/kontanthjaelpsaftale-medforer-lavindkomstfaelder-kun-500-kr-i-gevinst-ved-at-gaa-fra-10-til-37-timer-svarer-til-en-timelon-paa-5-kr  

Martin Ågerups klumme i Berlingske om kontanthjælp: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/efter-roed-reform-kontanthjaelpsmodtagere-faar-21300-kroner-udbetalt  

Ny aftale om grøn skattereform: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/regeringen-indgaar-bred-aftale-om-en-ambitioes-groen-skattereform/  

Lars Gårn Hansen om klimapolitik i Samfundstanker https://podcasts.apple.com/gb/podcast/klimavismand-lars-g%C3%A5rn-hansen-klima-hvor-stort-er-problemet/id1539149610?i=1000550487497  

Lars Tvede om grøn omstilling i Samfundstanker: https://podcasts.apple.com/gb/podcast/lars-tvede-om-hvorfor-plan%C3%B8konomi-vil-f%C3%B8re-til-fiasko/id1539149610?i=1000568069631  

Links