Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Riêng đạo Phật, công thức lập đạo, lập ra để làm gì, Giáo chủ, pháp chủ là ai
Episode 924th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:45

Share Episode

Shownotes

09 Riêng đạo Phật, công thức lập đạo, lập ra để làm gì, Giáo chủ, pháp chủ là ai

Trò hỏi:

Xin cho biết, riêng đạo Phật, công thức lập đạo ra sao?

Thầy trả lời:

Riêng đối với đạo Phật, công thức lập ra đạo Phật sẽ như sau: 

- Đầu tiên phải xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa giới, để mà vị này cho phép lập ra đạo Phật.

- Kế tiếp, là phải có các vị Chúa Trời chất vấn, sau đó là phải có các vị Phật chứng kiến, rồi phải được các vị sau đây ủng hộ là gồm những vị: Thần, Thánh, Tiên và Chúa. Thì vị Toàn năng toàn giác này mới lập ra đạo Phật được.

Trò hỏi:

Đạo Phật lập ra để làm gì, xin cho tôi được biết ạ?

Thầy trả lời:

Đạo Phật lập ra là để dạy cho con người 6 con đường đi đó là:

  1. Con đường thứ nhất: Là dạy cho người tu thành Thánh.
  2. Con đường thứ hai: Là dạy cho người tu trở thành Giảng sư đạo Phật.
  3. Con đường thứ ba: Là dạy cho người tu trở thành Kỹ sư đạo Phật.
  4. Con đường thứ tư: Là dạy cho người tu trở thành thầy thuốc của đạo Phật.
  5. Con đường số 5: Là dạy cho người tu trở thành Tiên ở trên Trời.
  6. Con đường thứ 6: Là dạy cho người tu trở thành Phật ở Phật giới.

Trò hỏi:

Trong Đạo Phật, Giáo chủ là ai?

Thầy trả lời:

Ở trong đạo Phật đó, thì vị Giáo chủ đang là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trò hỏi:

Vậy trong đạo Phật, Pháp chủ là ai?

Thầy trả lời:

Trong đạo Phật đó, thì Pháp chủ là vị thay thế cho vị Phật, dạy Giáo Lý của vị Phật dạy gọi là Pháp chủ.

Trò hỏi:

Xin cho biết, vị Pháp chủ trong đạo Phật mà làm sai, không hoàn thành nhiệm vụ, thì hậu quả như thế nào?

Thầy trả lời:

Vị Pháp chủ trong đạo Phật mà làm sai, mà không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, không gây hậu quả gì hết, thì vị khác thay mà thôi. Vì đạo Phật là đạo từ bi mà.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube