Artwork for podcast ETV Podcast
Lòng biết ơn khởi nguồn của hạnh phúc
1st September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:24

Share Episode

Shownotes

Triết gia La mã Marcus Tullius Cicero đã từng nói: “Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác.”