Artwork for podcast CBBA :: Bohoslužby
Čo chýba pochybnosti? (Petr Kučera)
2nd May 2021 • CBBA :: Bohoslužby • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 01:02:34

Share Episode

Shownotes

Keď v správach počujeme, že niekto „má pochybnosti“ o vakcíne, vine/nevine, čine politikov, nákupoch, transparentnosti, vzbudzuje to v nás často pocit nedôvery. Môže mať pochybnosť aj pozitívne konotácie?

Príbeh učeníka Tomáša, ktorý nosí neprávom pomenovanie "neveriaci", otvára nové obzory našej viery. Aké miesto v pochybnosti hrá viera, a akú rolu hrá pochybnosť vo viere?

Biblické texty: Ž 130; Jn 20:19-31

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Pavel Boroš

Organ: Iveta Novotná

Spev: Lenka Borošová

Čítanie: Lucia Borošová

Follow

Links