Artwork for podcast RoZh.Lab
08: معرفی کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون
Episode 814th August 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:07:31

Share Episode

Shownotes

در این اپیزود ما به معرفی دومین کتاب پادکست روژلب با عنوان زبان فضا نوشته ی برایان لاسون می پردازیم. ما در این بخش به محتوای کتاب اشاره ی کوتاهی می کنیم و شما را با نویسنده و فعالیتهای حرفه ای اش بیشتر آشنا می کنیم. این کتاب نه بخش دارد که ما هر بخش را در یک اپیزود برای شما بازگو می کنیم. نویسنده در این کتاب به مباحث انسان شناختی و روانشناسی در معماری و شهرسازی می پردازد. اگر شما به دنبال کشف یک رویکرد جدید در کار خود هستید حتما شنیدن این پادکست را به شما توصیه می کنیم

Links