Artwork for podcast Rav Levi Azimov
Kovets Ki-Tavo – « Ressembler à D.ieu » - Rav Lévi Azimov
16th September 2022 • Rav Levi Azimov • HASSIDOUT.ORG
00:00:00 01:04:56

Share Episode

Shownotes

HASSIDOUT.ORG - Source : Likouté Si’hot volume 34, deuxième Si’ha sur Ki-Tavo