Loading Episode...
EconRoots - Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen EPISODE 12, 13th July 2020
BONUS: Kan økonomiens teorihistorie lærer os noget om Corona?
00:00:00 00:55:31

BONUS: Kan økonomiens teorihistorie lærer os noget om Corona?

Første sæson er slut med dette afsnit. Vi afslutter med et tematisk tilbageblik på sæsonen og ser om nogle af de mange store tænkere vi har stødt på, måske kan gøre os klogere på pandemier og deres håndtering.

Har du nogensinde tænkt over, hvad økonomi er for en videnskab? Hvordan opstod den, og hvem var dens grundlæggere?

Eller har du interesseret dig for moderne diskussioner om samfundet, herunder ulighed, ressourceforbrug eller konkurrence? Hvis dette er tilfældet, er økonomiens teorihistorie vigtig og nyttig for dig. Den type af diskussioner er nemlig mindst lige så gammel som den økonomiske videnskab selv, og du vil i dens rødder også finde rødderne til de moderne argumenter.

 

Til dagens afsnit har jeg læst:

Aquinas, T. (1485). Summa Theologica. Benzinger Brothers Printers to the Holy Apostolic See.

Bastiat, F. (1850). What is Seen and What is Not Seen. Paris: Librairie de Guillaumin et Co.

Jevons, W. S. (2012). The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method. New York: Cosimo Classics.

Keynes, J. M. (2016). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Stellar Classics.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: J. Johnson.

Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan and Co., Limited.

Marx, K. (1887). Kapitalen. Moskva: Progress Publishers.

Marx, K., & Engels, F. (1848). Det Kommuniske Manifest. Workers' Educational Association: London.

Menger, C. (1985). Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics. New York: New York University Press.

Schumpeter, J. A. (2008). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper Perennial.

Smith, A. (2011). The Theory of Moral Sentiments. Salt Lake City: Gutenberg Publishers.

Smith, A. (2018). The Welath of Nations. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class. New York: Macmillan.

 

I like to dedicate this season to my teachers Ole Bruus and Bruce Caldwell. All mistakes and mispronunciations are mine alone and no fault of theirs.

More Episodes
Season 1
12. BONUS: Kan økonomiens teorihistorie lærer os noget om Corona?
00:55:31
11. Tema: Chicagoskolen og monetarismen
00:45:21
10. De store udviklinger efter Keynes
00:39:40
9. Ødelagte vinduer og paratooptimalitet
00:44:55
8. Keynes’ kamp
00:49:08
7. Individer, institutioner og innovationer
00:48:26
6. Den marginale revolution
00:28:55
5. Marx bidrag til økonomisk teori
01:02:45
4. Den moderne idekamp og klassikerne
00:39:01
3. Adam Smith – Moralfilosoffen der fødte økonomisk videnskab
00:52:29
2. Europæisk tænkning og de første økonomer
00:57:54
1. Hvorfor er økonomiens teorihistorie spændende for dig?
00:37:15
Velkommen til EconRoots
00:02:55