Artwork for podcast Rugăciuni
Rugăciune - Dumnezeu, Care mă vindecă (Iehova Rafa)
11th April 2020 • Rugăciuni • Angela Beraca
00:00:00 00:08:41

Share Episode

Shownotes

Rugăciune - Dumnezeu, Care mă vindecă (Iehova Rafa)

Exodul 15:26b Eu sunt Domnul, care te vindecă.

Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul care ne vindecă.

Acum, în strâmtorarea noastră, strigăm către Tine, Domnul, Dumnezeul nostru și Tu ai promis că ne izbăvești din necazurile noastre și trimiți Cuvântul Tău și ne tămăduiește și ne scapă din groapă. (Psalmul 107:19-20)

Primim Cuvântul Tău. Isus Cristos este Cuvântul întrupat. Primim Cuvântul și primim vindecarea prin Isus Cristos căci Tu ai promis că ne ierți toate fărădelegile noastre, Tu ne vindeci toate bolile noastre și ne izbăvești viața din groapă; Tu ne încununezi cu bunătate și îndurare. (Psalmul 103:3-4)

O, Doamne, inima Ta de Tată este specială pentru noi pentru că Tu ne-ai creat ca și coroana creațiunii Tale, ca să-Ți aducem glorie și să fim binecuvântați și fericiți.

Doamne, Îți mulțumim că Tu nu dorești moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă la Tine de pe căile lui rele ca să trăiască (Ezechiel 18:23) pentru că Isus Cristos a venit ca noi să avem viață și să avem din belșug (Ioan 10:10b). Și știm că boala și suferințele NU vin de la Tine, Dumnezeule; sunt consecințele blestemului păcatului și blestemului Legii, consecințele neascultării și rebeliunii față de Tine, Doamne, Dumnezeul nostru și față de Cuvântul Tău.

O, iartă-ne Doamne, pentru că prin deciziile noastre, de atâtea ori am deschis ușa pentru diavol, care, cum ai spus Tu în Cuvântul Tău, este hoțul care nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească (Ioan 10:10a); este tatăl minciunii (Ioan 8:44).

Totuși, Tu suferințele noastre le-ai purtat și durerile noastre le-ai luat asupra Ta și noi am crezut că ești pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar Tu-ai fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea – SHALOM, a căzut peste Tine și prin rănile Domnului Isus Cristos suntem tămăduiți (Isaia 53:4-5).

O, Doamne Isuse, îți mulțumim că atunci când ai fost pe pământ, ne-ai adus mesajul Evangheliei Tale, „VESTEA BUNĂ”, căci Împărăția Ta a venit la noi (Luca 10:9) și TOȚI oamenii care au venit la Tine, Doamne Isuse Cristoase, Tu necondiționat i-ai eliberat, i-ai vindecat, le-ai dat iertare, pentru că Tu însuți ai luat blestemul păcatului și al Legii (Galateni 3:13a) și le-ai pironit pe cruce ca noi să fim mântuiți, s-avem SHALOMul și noi avem binecuvântarea, ca să ne bucurăm de o viață lungă și prosperă (Psalmul 91:16) spre gloria Numelui Tău.

Tu Te-ai oferit, Te-ai dăruit ca jertfă pentru noi (Efeseni 5:2b) și cum a fost profețit și de prorocul Isaia, Tu ai luat asupra ta neputințele noastre și ai purtat bolile noastre (Matei 8:17).

Doamne Isuse, îți mulțumim pentru dragostea Ta nemărginită pentru că Tu ne iubești atât de mult încât ne accepți așa cum suntem și niciodată, cât ai fost pe pământ, Doamne Isuse Cristoase, Tu nu i-ai întrebat pe oameni ce-au făcut, dacă merită să fie ajutați. N-ai condiționat pe nimeni, ci le-ai dat vindecare la toți cei care ți-au cerut și la toți care au avut credința să primească. Să primească de la Tine, căci Tu ești cel care-i vindeci (Exod 15:26b) și vrei (Matei 8:3) și poți (Luca 5:24). Nu ai așteptat decât noi să-ți cerem în credință și să acceptăm, să primim, să luam prin credință, pentru că Tu ai spus că toate lucrurile sunt cu putință, sunt posibile celui ce crede (Marcu 9:23).

Îți mulțumim că Tu ai purtat păcatele noastre în trupul Tău pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Domnului Isus Cristos am fost vindecați (1 Petru 2:24).

Doamne, Îți Mulțumim că avem vindecarea și suntem neprihăniți prin Isus Cristos (Romani 5:9a) și Tu ai spus că dacă se urzesc uneltiri nu vin de la Tine și oricine se va uni împotriva noastră va cădea sub puterea noastră.

De aceea, proclam și-Ți mulțumesc că Tu ai promis în Cuvântul Tău – orice armă făurită împotriva noastră, orice mod în care diavolul a încercat să atace omenirea, să atace oamenii, să atace trupurile noastre: prin orice virus, prin orice bacterii, prin orice mod distructiv, în Numele Domnului Isus Cristos, fii fără putere, fii nimicit și dizolvat și pe orice limbă care s-a ridicat, se va ridica la judecată împotriva noastră, o vom osândi. Aceasta este moștenirea noastră, a celor care-Ți slujim Ție, Dumnezeul nostru; aceasta este mântuirea care ne vine de la Tine (Isaia 54:15, 17), pentru că așa ai zis Tu, Domnul, Dumnezeul nostru.

Pentru că știm că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești (Efeseni 6:12) și-Ți mulțumim că Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului (1 Ioan 3:8b), iar noi suntem din Dumnezeu și am biruit, pentru că Cel care e-n noi, Duhul învierii lui Isus Cristos (Romani 8:11a), e mai mare decât cel care este în lume (1 Ioan 4:4).

Doamne, ne încredem în Tine, ne încredințăm în brațul Tău, credem în Cuvântul Tău, că Tu veghezi asupra Cuvântului să-L împlinești (Ieremia 1:12b) și Tu ai spus să ne supunem dar sub mâna Ta tare (1 Petru 5:6a), să ne supunem Ție și să ne împotrivim diavolului și el va fugi de la noi (Iacov 4:7).

De aceea, în Numele Domnului Isus Cristos, diavole, îți poruncesc să pleci din trupul meu, să pleci din ființa mea, să pleci din familia mea, din casa mea, din trupurile oamenilor, în Numele Domnului Isus Cristos, din toate căile respiratorii, din gât, din plămâni, din organe, din toate celulele ființei noastre, din cap până în picioare. În Numele Domnului Isus Cristos, proclam vindecarea lui Isus Cristos, primesc vindecarea, primesc regenerarea și restaurarea, în Numele Domnului Isus Cristos și primesc nimicirea oricărei arme făurite împotriva mea, în credința că El care a promis poate să facă.

De aceea Îți mulțumim că tot ce începi Tu duci la bun sfârșit și Îți mulțumesc că dacă am cerut ceva în credință, Tu ai spus că am lucrul cerut. Am cerut vindecarea să se manifeste în trupul meu și mulțumesc că am vindecarea, am regenerarea, am restaurarea și prin rănile Domnului Isus Cristos, am fost deja vindecată. Diavole, îți poruncesc să treci sub picioarele mele. Calc peste toată puterea drăcească și nimic nu mă va mai vătăma (Luca 10:19b).

Isus Cristos este Domn în viața mea, este Domnu și mântuitorul vieții mele și aparțin lui Dumnezeu. De aceea, diavole nu mai ai niciun drept asupra mea și îți poruncesc să pleci în pustiu de la mine și de la casa mea și să nu te mai întorci înapoi pentru că eu sunt în deplină sănătate și am imunitate divină în Numele Domnului Isus Cristos.

Onorez cu trupul meu, cu ființa mea pe Dumnezeu care este Iehova Rafa, Cel care m-a vindecat.

În Numele Domnului Isus Cristos și pentru meritele Lui, AMIN!

www.angelaberacamission.org

Links

Chapters

Video

More from YouTube

More Episodes
Rugăciune - Dumnezeu, Care mă vindecă (Iehova Rafa)
00:08:41
Rugăciune – Tatăl nostru (Matei 6:9-13)
00:06:57
Rugăciune cu Psalmul 23 (compilație) - Domnul este Păstorul meu
00:05:09
Rugăciune cu Psalmul 91 - protecție (compilație)
00:06:27
Rugăciune – Primesc iertarea și am vindecarea prin Isus (compilație)
00:18:37