Artwork for podcast השימוע
עו"ד דוד פטר – שימוש לרעה בסמכות מכוננת
Episode 2420th September 2023 • השימוע • הפורום הישראלי למשפט וחירות
00:00:00 00:50:05

Share Episode

Shownotes

עו"ד דוד פטר הוא בעל תואר ראשון במשפטים, תואר שני במימון ובמסלול לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן. דוד עסק בליטיגציה מסחרית במגזר הפרטי, עסק בייעוץ המשפטי הממשלתי בתחומי הרגולציה והתשתיות וכיום הוא חוקר משפט ציבורי בפורום קהלת ומהווה דמות מרכזית ומשפיעה בשיח המשפטי בישראל.

התיישבנו לשיחה מרתקת על הדוקטרינה של "שימוש לרעה בסמכות מכוננת", איך היא נוצרה ומה היא בכלל אומרת, על הבעיה במשפט הישראלי שעליו היא מנסה לתת מענה, ועל הקשיים הרבים שהיא מעלה במישורים של דמוקרטיה, הפרדת רשויות ושלטון החוק.

לאתר הפורום – https://lawforum.org.il

לערוץ היוטיוב – https://www.youtube.com/channel/UCO5DxgkAFG-C8YbGzaBV3pQ

לעמוד הפייסבוק – https://www.facebook.com/LawLibertyForum

Links

More Episodes
24. עו"ד דוד פטר – שימוש לרעה בסמכות מכוננת
00:50:05
23. ד"ר שוקי שגב - שחיקת תנאי הסף במשפט הציבורי - חלק ב
01:00:58
22. ד"ר שוקי שגב - שחיקת תנאי הסף במשפט הציבורי - חלק א
00:50:40
21. ד"ר שאול כהן - היקף הדין הפלילי בישראל
01:04:09
21. ד"ר רן ברץ - דמוקרטיה מהותית ופורמלית
01:23:18
20. פרופ' רון שפירא - על ההשכלה המשפטית בישראל
00:46:46
19. עו"ד גיל ברינגר - מגבלות על חקיקת הכנסת, דור שלוש - חלק ב
01:16:19
18. עו"ד גיל ברינגר - מגבלות על חקיקת הכנסת, דור שלוש - חלק א
01:03:28
17. עו"ד כרמל הורוביץ - קריסת יעילות בתי המשפט
00:57:36
16. ד"ר נטע ברק-קורן - מחקר אמפירי בסוגיות חוקתיות
01:04:31
15. פרופ' מני מאוטנר - על גבולות בית המשפט - חלק ב
00:40:08
14. פרופ' מני מאוטנר - על גבולות בית המשפט - חלק א
00:46:53
13. עו"ד ערן בן ארי - הבעיה עם לשכת עורכי הדין
00:34:23
12. אירוע: אביעד בקשי וגיא לוריא - דיבייט שינוי שיטת מינוי השופטים
01:21:43
11. אירוע: פרופ' דניאל פרידמן - פיצול תפקיד התובע הכללי מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה
01:08:24
10. אירוע: דותן, ווייל ובן-אוליאל - מהלכת דרעי ועד הלכת נתניהו
01:41:04
9. השופט הרן פינשטיין - על תפקידו של בית המשפט
00:45:16
8. עו"ד שמחה רוטמן - עשרה צעדים לחיזוק הדמוקרטיה - פרק ב
00:46:27
7. עו"ד שמחה רוטמן - עשרה צעדים לחיזוק הדמוקרטיה - פרק א
00:40:13
6. פרופ' גידי ספיר - המהפכה החוקתית ומהפכות אחרות - חלק ב
00:45:40
5. פרופ' גידי ספיר - המהפכה החוקתית ומהפכות אחרות - חלק א
00:36:48
4. אירוע: רות גביזון וברק מדינה - דיבייט התיקון החוקתי שאינו חוקתי
00:48:23
3. פרופ' אהוד גוטל - מתואמים או משלימים? על בג"ץ ודיני הנזיקין
00:59:07
2. פרופ' טליה איינהורן - הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי
00:50:16
1. האם בית המשפט צדק בבג"ץ אדלשטיין? שיחה עם פרופ' דניאל פרידמן
00:45:55