Artwork for podcast Læringspodden
Demokrati og medborgerskap i norskfaget
Episode 631st August 2022 • Læringspodden • Universitetet i Agder
00:00:00 00:17:06

Share Episode

Shownotes

I denne episoden hører vi førstelektor Nils Rune Birkeland og universitetslektor Siri Vaaje Haugen, begge fra Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. De snakker her om lesing, da særlig lesing av skjønnlitterære tekster, som en viktig tilnærming til demokrati og medborgerskap i norskundervisningen.

Links

Chapters

Video

More from YouTube

More Episodes
6. Demokrati og medborgerskap i norskfaget
00:17:06
5. Folkehelse og livsmestring i norskfaget
00:24:33
4. Vurdering etter nye forskrifter
00:41:38
3. Overordnede prinsipper i fagfornyelsen
00:36:21
2. Profesjonsfellesskap – fra refleksjon til tiltak
00:28:11
1. En prat om DeKomp
00:35:51