Artwork for podcast Colletts kafé
Å forske på skuleutvikling: School-in
Episode 519th May 2022 • Colletts kafé • Universitetet i Agder
00:00:00 00:33:24

Share Episode

Shownotes

I denne episoden møter podkast-vert Gunhild Kvåle professor Jorunn Midtsundstad og førsteamanuensis Inger Marie Dalahefte, som begge er tilsette ved Institutt for pedagogikk. Dei har saman med kollegaer på UiA og fleire kommunar på Agder gjennomført eit stort NFR-finansiert prosjekt om utvikling av skulens inkluderande fellesskap, kalla «School-in». Kvifor verkar dei same tiltaka ulikt i ulike skuler? Kva roller spelar lokalmiljøet for skulen som fellesskap? Og korleis kan forskarar og praksisfeltet arbeide saman om forsking på skuleutvikling?

Links

More Episodes
5. Å forske på skuleutvikling: School-in
00:33:24
4. Oversetting som forskingsfelt
00:31:12
3. Estetiske artikulasjonar av andre verdskrig i Noreg
00:29:01
1. Å forske på dødehavsrullane
00:37:02
2. Arven etter 1968
00:39:31